Prečo my ?

precomy-main-image-2

  • sme jediné neziskové združenie založené a riadené výrobcami medzi autorizovanými OZV
  • sme stabilným a profesionálnym partnerom s dlhoročnou tradíciou (od roku 2007)
  • zabezpečujeme komplexné plnenie zákonných povinností formou „všetko pod jednou strechou“
  • kladieme dôraz na maximálnu ekonomickú efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov, s individuálnym prístupom ku každému zastúpenému výrobcovi
  • transparentným vedením a dôsledným rešpektovaním princípu nediskriminácie garantujeme všetkým členom rovnocenné a rovnoprávne postavenie
  • v rámci služieb pre našich členov poskytujeme bezplatný legislatívny servis
  • v legislatívnom procese v oblasti odpadového hospodárstva ako aj pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy presadzujeme vždy záujmy zastúpených výrobcov
  • dbáme na efektívne zhodnotenie a recykláciu odpadov z vyhradených výrobkov, čím prispievame k ochrane životného prostredia a k šetreniu prírodných zdrojov