Služby pre vás

baterie-main-image

OZV ELEKOS pre Vás zabezpečí prostredníctvom Spoločného baterkového systému, n.o. kolektívne plnenie Vašich zákonných povinností:

  • zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu, resp. zneškodnenie batérií a akumulátorov minimálne vo výške stanoveného cieľa zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov
  • zápis do Registra výrobcov/dovozcov batérií a akumulátorov, a nahlasovanie zmien,
  • vedenie evidencie a podávanie hlásení  a uchovávanie ohlasovaných údajov
  • splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradených výrobkov

Spoločný baterkový systém, n.o. bol založený v spolupráci s významnými kolektívnymi organizáciami. Účelom je pre svojich účastníkov na neziskovom princípe vybudovať a zabezpečovať efektívny zber batérií a akumulátorov v rámci celej SR a kolektívne plnenie ich ostatných zákonných povinností.

Okrem uvedených zákonných povinností OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj nasledovné služby:

  • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov
  • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenia a činnosť
  • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
  • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z vyhradených výrobkov

OZV ELEKOS garantuje všetkým zastúpeným výrobcom:

  • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
  • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností  výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
  • bezplatný vstup do systému združeného nakladania

U všetkých našich členov zabezpečujeme bezplatné prevzatie batérií a akumulátorov z ich prevádzok a v prípade záujmu umiestnime zberné nádoby.