Základné informácie

precomy-main-image-2

ELEKOS je neziskové združenie právnických osôb – ktoré na základe zmluvy zabezpečuje pre svojich členov kolektívne plnenie všetkých povinností ohľadom nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom, obalmi a neobalovými výrobkami, batériami a akumulátormi. Všetky tieto povinnosti vyplývajú zo zákona o odpadoch, ktorým boli do slovenskej legislatívy implementované Európske smernice z predmetnej oblasti.

V zmysle legislatívnych zmien bola združeniu ELEKOS udelená autorizácia na výkon činnosti Organizácie zodpovednosti výrobcov.

Všetko pod jednou strechou.

ELEKOS bol založený v roku 2007 spoločnosťami Haker, Hilti, Makita a Narex Slovakia. Pre našich klientov riešime zákonné povinnosti voči vyhradeným výrobkom formou „všetko pod jednou strechou“. Združenie ELEKOS ponúka komplexnú službu – t.j. zabezpečuje plnenie povinností výrobcov pre všetky kategórie elektrozariadení, obaly a neobalové výrobky a batérie a akumulátory. 

Združenie ELEKOS v súčasnosti ponúka svojim členom jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych povinností so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s elektroodpadom, odpadom z obalov  a neobalových výrobkov a použitými batériami a akumulátormi.

Našim členom zostáva iba jediná povinnosť a tou je predať čo najviac a ohlásiť nám to v kvartálnom hlásení. Všetko ostatné splníme za nich my.