Kontakt

Združenie Elekos
Párovská 44
949 01 Nitra
Tel.: 0904 00 11 44
E-mail: elekos@elekos.sk
Identifikačné údaje:
Sídlo: Párovská 44, 949 01 Nitra
Zapísaná v registri záujmových združení Okresný úrad v Nitre pod č. 3/2007

IČO: 37857690
DIČ: 2022533172
IČ DPH: SK2022533172

Ing. Štefan Straňák
Výkonný riaditeľ
0911 488 489
stranak@elekos.sk
Mgr. Alexander Kováč
Poradca pre elektro,obaly/neobaly, batérie
0911 659 809
kovac@elekos.sk
Mgr. Boris Vereš
Poradca pre obaly/neobaly
0917 641 954
veres@elekos.sk
RNDr. Jozef Straňák, PhD.
Poradca pre obce
0911 588 227
jozef.stranak@elekos.sk
Ing. Maroš Záhorský
Administratíva výrobcov, evidencia, hlásenia a registre
0911 010 750
jozef.stranak@elekos.sk
Ing. Katarína Hudecová
Asistentka
0904 001 144
elekos@elekos.sk