Members

Founding members:

HAKER, spol. s r.o.
Párovská 44, 949 01 Nitra
IČO: 31 415 971
zapísaná v obch. register OS Nitra, vložka č. 355/N
Hilti Slovakia spol. s r.o.

Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
IČO: 31 344 445
zapísaná v obch. register OS Bratislava I, vložka č. 4530/B
Makita s.r.o.
Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 619 647
zapísaná v obch. register OS Banská Bystrica, vložka č. 8525/S
Festool SK s.r.o.
Kamenná 91, 01 001, Žilina
IČO: 31 583 440
zapísaná v obch. register OS Žilina, vložka č. 1076/L

Associate members: