Organizácia zodpovednosti výrobcov

Zabezpečujeme kolektívne plnenie Vašich
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

(Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)