Vzdelávacie aktivity

Hravé formy vzdelávania v Materskej škole Považský Chlmec.

Dňa 07.06.2017 sme navštívili Materskú školu Považský Chlmec, kde sme hravou formou preškolili okolo 25 detičiek, ktoré mali vynikajúce vedomosti o triedení odpadov. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali spoznávanie jednotlivých druhov odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre Máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Vzdelávacie hry zamerané na triedenie odpadu v Základnej škole Brodno pri Žiline.

Dňa 2.06.2017 sme navštívili Základnú školu Brodno pri Žiline. Do našich aktívnych programov za zapojili tretiaci, štvrtáci, piataci a šiestaci. Preškolili sme okolo 50 školákov.

Tretiaci a štvrtáci si zahrali hru – správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Štvrtáci si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Piataci a šiestaci si vypočuli Strom voľby, kde si uvedomili význam triedenia odpadu pre náš život a zahrali si hru farebné kocky – ako odpad správne triediť.

Vzdelávacie hry v Materskej škole Bánová v Žiline.

Dňa 24.05.2017 sme navštívili Materskú školu Bánová v Žiline, kde sme hravou formou preškolili okolo 40 detičiek, ktoré mali veľmi dobré vedomosti o triedení odpadov. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali jednotlivé druhy odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Vzdelávacia aktivita na ZDŠ v Žiline.

Dňa 22.05.2017 sme navštívili Základnú školu Karpatská v Žiline. Do našich aktívnych programov za zapojili štvrtáci a šiestaci. Preškolili sme okolo 100 školákov.

Žiaci si zahrali hru – Správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Štvrtáci si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Šiestaci si vypočuli Strom Voľby, kde si uvedomili význam triedenia odpadu pre náš život a zahrali si hru farebné kocky – ako odpad správne triediť.