logo


Firmy

Zabezpečujeme plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pre elektroodpad, batérie a obaly.

Viac »

Zberné miesta

Občania môžu odovzdať elektroodpad na vybraných miestach. Pozrite si zberné miesta.

Viac »

Recyklácia

Vyzbieraný elektroodpad sa ďalej triedi a prechádza na spracovanie. Pozrite si postup recyklácie.

Viac »

Otázky a odpovede

Pozrite si odpovede na bežné otázky týkajúce sa spracovania elektrozariadení a elektroodpadu.

Viac »